Waar ben je naar op zoek?

Privacy Policy

De website Paardensupplementen.nl  staat onder beheer van Balaiko. Paardensupplementen.nl is een handelsnaam van Balaiko VOF, gevestigd aan:

Kalkwijk 40

9603 TD Hoogezand

Nederland. 

 

Paardensupplementen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.paardensupplementen.nl 

Kalkwijk 40

9603 TD Hoogezand

Nederland +31 (0)6 48 566 572

 

Ralph Eggink is de Functionaris Gegevensbescherming van Paardensupplementen.nl Hij  is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paardensupplementen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paardensupplementen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Reviews over producten te kunnen registreren

 

 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en je daarmee spaarpunten te laten sparen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Paardensupplementen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Paardensupplementen.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Paardensupplementen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Paardensupplementen.nl neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paardensupplementen.nl) tussen zit. 

 

Wij maken gebruik van Klarna om achteraf betalen aan te bieden. Doormiddel van de versterkte gegevens zullen zij een geautomatiseerde credit check uitvoeren. Wij hebben op deze checks geen invloed op welke manier dan ook. Meer informatie over de werkwijze van Klarna en waarborging van jouw privacy vind je op https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paardensupplementen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

 

Bewaartermijn

Reden

Registratie account

7 jaar nadat het account voor het laatst is gebruikt

Op grond van de eisen van de Belastingdienst.

Ordergeschiedenis en afspraken in agenda

7 jaar

Op grond van de eisen van de Belastingdienst.

Email t.b.v. versturen van nieuwsbrief en/of reclame

5 jaar na toestemming inschrijving of intrekken verzoek

Versturen nieuwsbrief en gerichte aanbiedingen aan geïnteresseerden.

Formulieren adviesgesprekken. 

2 jaar

Herleiden problemen/aandoeningen paard en terugvinden aanbevolen producten

 

Uitschrijven nieuwsbrief

Indien je jezelf voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mail/nieuwsbrief op basis van door jou verleende toestemming te sturen. 

Je kunt jezelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij informeren in deze verklaring. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paardensupplementen.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paardensupplementen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Paardensupplementen.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paardensupplementen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paardensupplementen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies geplaatst door

Bewaartermijn

Doel

Google Analytics

2 jaar

Analytics tag

Facebook

30 dagen

Analytics en Remarketing tag

 

Facebook

We gebruiken een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken. Lees meer op www.facebook.com/about/privacy.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paardensupplementen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Paardensupplementen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

In het onderstaande wordt hetgeen hierboven vermeld conform de wettelijke artikelen.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

 • conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang, of;
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
   conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
   conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paardensupplementen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Gegevensuitwisseling met Trusted Shops

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

 

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

 

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

 

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mail adres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die voor Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

 

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardige belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.

 

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 28-2-2019.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »